Behandlingsbenker

Det kan være ca 14 dagers leveringstid på elektriske benker, om ikke annet er spesifisert under den enkelte produktinformasjonen.